در الگوي كناره گير
توسط : حامد...
 

در الگوي كناره گير ، همان گونه كه تعامل هاي مثبت كم است ، تعامل هاي منفي نيز اندك است . از يك طرف گفتگوي صميمانه ، درددل كردن ، همفكري كردن و همكاري داشتن ، به حداقل رسيده است و از طرف ديگر غيبت كردن ، مشاجره ، ايراد گيري ، متوقع بودن و امثال آن رو به ازدیاد رفته

شنبه 5/3/1386 - 14:8
پسندیدم 0
UserName