حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

کسی که همسر خود را بيازارد، نماز و اعمال نيک او مورد پذيرش الهی  قرار

نمي گيرد، مگر آن که به کمک او بپردازد و رضايتش را جلب کند، گر چه

هميشه روزه دار باشد و البته شوهر نيز دارای همين نوع از عقاب است ، در

صورتی که همسر خويش را بيازارد و به او ظلم روا دارد.

من کان له امرئة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها و لا حسنة من عملها حتی تعينه و

ترضيه و ان صامت الدهر... و علی الرجل مثل ذلک الوزر اذا کان لها مؤذيا

ظالما

 ( وسائل الشيعه ، ج ,14 ص 116 )

شنبه 5/3/1386 - 14:7
پسندیدم 0
UserName