بچه ها از
توسط : حامد...
 

بچه ها از كودكي بايد به ارزش و شخصيت خود پي ببرند و ياد بگيرند كه به خود احترام بگذارند.

شنبه 5/3/1386 - 14:6
پسندیدم 0
UserName