امام صادق (ع )
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع )

همانا مردی دروغ مي گويد، پس به خاطر آن دروغگويی از نماز شب

محروم مي شود.

ان الرجل ليکذب الکذبة فيحرم بهاصلاة الليل

 ( ميزان الحکمه ، ج 5، ص 422 )

شنبه 5/3/1386 - 14:6
پسندیدم 0
UserName
x