در خانواده اي
توسط : حامد...
 

در خانواده اي كه الگوي تعاملي زيستي بر آن حاكم است رابطه ي ميان اعضا به طور عمده بر رفع نيازهاي بدني و زيستي متكي است و جنبه هاي عقلاني و عاطفي اين ارتباط به شدت تقليل يافته است .

شنبه 5/3/1386 - 14:5
پسندیدم 0
UserName