امام باقر (ع )
توسط : حامد...
 

 

امام باقر (ع )

در حال کسالت و خواب آلودگی و سنگينی به نماز نايستيد.

لا تقم الی الصلاة متکاسلا و لامتناعسا و لا متثاقلا

 ( بحار الانوار، ج ,84 ص 23 )

شنبه 5/3/1386 - 14:4
پسندیدم 0
UserName