ما از
توسط : حامد...
ما از فرزندان خود انتظار داريم انسان هاي مسئول ، متوجه ، متعهد و پرمهري باشند در حالي كه نمونه هاي صحيحي در اختيار آنها قرار نمي دهيم . كودكان آنچه مي بينند ياد مي گيرند و به آن عمل مي كنند
شنبه 5/3/1386 - 14:3
پسندیدم 0
UserName