رمز اعتماد به نفس
توسط : حامد...
 

رمز اعتماد به نفس و شناخت صحيح ، عملكرد عالي است.

شنبه 5/3/1386 - 14:1
پسندیدم 0
UserName