با مشاهده ،
توسط : حامد...
 

با مشاهده ، ديدن ، انتخاب كردن و با تمرين مي توان دانش آموخت .

شنبه 5/3/1386 - 14:0
پسندیدم 0
UserName