امام صادق (ع )
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع )

هر که به پدر و مادر نگاه تند و خشم آلود کند، اگر چه به وی ستم کرده

باشند، خداوند نمازش را نمي پذيرد.

من نظر الی  ابويه نظرماقت ، و هما ظالمان لم يقبل الله له صلاة

 ( جامع السعادات ، ج 2، ص 351 )

شنبه 5/3/1386 - 14:0
پسندیدم 0
UserName