امام علی (ع )
توسط : حامد...
 

امام علی (ع )

نوافل و مستحبات اگر به واجبات ضرر برسانند موجب تقرب به درگاه خداي

تعالي نخواهند بود.

لا قربة بالنوافل اذا اضرت بالفرائض

 ( غرر الحکم ، ص 345 )

شنبه 5/3/1386 - 13:59
پسندیدم 0
UserName