حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

اگر آن قدر نماز بخوانيد تا همچون زه کمان شويد، و آن قدر روزه بگيريد تا

همچون کمان خم شويد، خدا از شما قبول نمي کند، مگر اين که انسان با ورع

باشيد.

لو صليتم حتی تکونوا کالاوتار و صمتم حتي تکونوا کالحنايا لم يقبل الله منکم

الا بورع

 ( بحار الانوار، ج ,84 ص 258 )

شنبه 5/3/1386 - 13:57
پسندیدم 0
UserName