با توجه
توسط : حامد...
 

با توجه به دلايل علمي و ديني و دريافت هاي شهودي ، حيات انسان ها در فر اسوي جسم و جسمانيت و ماده و ماديات ، از يك وحدت بسيار عالي برخوردار است .

شنبه 5/3/1386 - 13:56
پسندیدم 0
UserName