حسد
توسط : حامد...
 

حسد ، روح را کسل و دل را تيره مي سازد .

شنبه 5/3/1386 - 13:55
پسندیدم 0
UserName
x