امام صادق (ع )
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع )

قسم به خدا، از زندگی انسان پنجاه سال بگذرد (و نماز خوانده باشد(، ولي

خداوند يک نماز او را قبول نمي کند، چه چيزي سخت تر از اين !

والله انه ليأتی  علی الرجل خمسون سنة ، وما قبل الله صلاة واحدة فای  شي ء

اشد من هذا

 ( ميزان الحکمه ، ج 5، ص 387)

شنبه 5/3/1386 - 13:53
پسندیدم 0
UserName