امام صادق (ع )
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع )

قسم به خدا، شما از همسايگان و دوستان خود کسانی را مي شناسيد که اگر

برای بعضی  از شما نمازی بخوانند از او قبول نخواهيدکرد، به علت استخفاف

و بي اعتنايی که بر آن روا داشته ، همانا خداوند چيز نيکو وشايسته را فقط

مي پذيرد، پس چگونه بپذيرد عبادتی راکه به آن بي توجهی شده است ؟

و الله انکم لتعرفون من جيرانکم و اصحابکم من لو کان يصلی لبعضکم ما

قبلها منه لاستخفافه بها ان الله لايقبل الا الحسن فکيف يقبل ما يستخف به ؟

 ( ميزان الحکمه ، ج 5، ص 387 )

شنبه 5/3/1386 - 13:52
پسندیدم 0
UserName