هر چه بيشتر
توسط : حامد...
 

 

هر چه بيشتر بتوانيد بر ديگران تأثير بگذاريد آرامش و اعتماد به نفس بيشتري خواهيد يافت.

شنبه 5/3/1386 - 13:51
پسندیدم 0
UserName