عدم پرورش
توسط : حامد...
 

عدم پرورش مهارت هاي اجتماعي و فقدان الگوهاي كار آمد در تعامل هاي عاطفي، شناختي و عملي نيز ممكن است منجر به شكل گيري الگوي كناره گيری شود .

شنبه 5/3/1386 - 13:49
پسندیدم 0
UserName