به گفته بنگر و به گوينده منگر...

امام علي (عليه السلام ) فرمود :  حكمت را از هر كه آن را بيان ميكند بگير و به گفته بنگر و به گوينده منگر.

غررالحكم و دررالكلم جلد اول صفحه355

شنبه 5/3/1386 - 13:14
پسندیدم 0
UserName
x