امتحانات
توسط : پروازاخر

بیایید همانگونه که در امتحاناتی که در دوران درس انجام میدهیم و فکر و اظطراب ذهن ادم رو مشغول

میکنه به فکر امتحان اصلی هم باشیم به اون دنیا هم فکر کنیم چون امتحان برای اون دنیا سخت تر از این امتحانات مدرسه ای هست .

شنبه 5/3/1386 - 12:25
پسندیدم 0
UserName