بامت بیش،برو برفت را پاروکن !
توسط : fn_400

  بامت بیش،برو برفت را پاروکن !!!

هرکه بامش بیش،برود برفش را پارو کند،این چیزها اصلا ربطی به استرس نداره زیاد بودن کارها استرس را زیاد نمی کند ،همه مردم در هر صورت کاری دارند که انجام دهند ،  بعضی ها کارهایشان خیلی زیاد است ،اما خیلی راحت با آن کنار می آیند.                                  

شنبه 5/3/1386 - 12:12
پسندیدم 0
UserName