آن گاه كه ...
توسط : بر ز خ

سلام

خداوند متعال مي فرمايد:

آن گاه که می خواهی خوشبختی را گرم در آغوش کشی

تسلیم درگاه من باش.

(زمر/54)

 

آن گاه که خواهان رسیدن به سرزمین سبز بندگی هستی

مرا بپرست تا به راه راست هدایت شوی.

(یس/61)

 

آن گاه که در تنگنای معاش زندگی، روزنه امید نداری

ببخش و انفاق کن و وسعت رزق، از من بخواه.

(سباء/ 39)

 

آن گاه که می خواهی ثروتمندترین و توانمندترین باشی

مالت را در راه من صرف کن تا آن را زیاد کنم.

(تغابن/17)

 

آن گاه که روحت در حسرت یک سنگ صبور ، در تب و تاب است

به هنگام صبح و شام، خدای را تسبیح گوی.

(آل عمران/41)

شنبه 5/3/1386 - 12:5
پسندیدم 0
UserName
x