مهربانی را لحظه ای دیدم...
توسط : fn_400
 

و مهربانی را لحظه ای دیدم که کودکی می خواست آب شور دریا را با آب نباتش  شیرین کند  .                  

شنبه 5/3/1386 - 11:57
پسندیدم 0
UserName
x