شیطانی به نام قند
توسط : fn_400
 شیطانی به نام قند

یکی از عوامل مهمی که باعث پوسیدگی دندان می شود ،گذاشتن قند در دهان است بیشتر ما عادت کرده ایم که اول قند را در دهان خود بگذاریم بعد چای می نوشیم اما این روش روش اشتباه است ،روش صحیح این است که قند را در چای حل کنیم و چه بهتر به جای قند از خرما و کشمش برای خوردن چای استفاده کنیم

 

شنبه 5/3/1386 - 11:42
پسندیدم 0
UserName