توانايي شما
توسط : حامد...

 

 

توانايي شما در ترغيب و تأثير گذاري بر ديگران ، تعيين كننده كيفيت زندگي و ميزان اعتماد به نفس شماست.

شنبه 5/3/1386 - 11:28
پسندیدم 0
UserName