حدیث
توسط : mohsen_yahoo

امام علی(ع)

هر گاه از

خدا بترسی به سوی او گریزی وهر گاه از مخلوق بترسی از وی بگریزی.
جمعه 4/3/1386 - 16:54
پسندیدم 0
UserName