از چی می ترسی؟
توسط : mohsen_yahoo

جز از گناه خود مترس و جزبه پروردگار خویش امید مبند.

امام علی(ع)

جمعه 4/3/1386 - 16:54
پسندیدم 0
UserName