حدیث
توسط : mohsen_yahoo

بنام خدا

 

حضرت محمد(ص)

 خداوند تبارک وتعالی فرمود به عزت وجلالم سوگند که برای بنده ام دو ترس ودو امنیت با هم فراهم نمی اورم. پس اگر در دنیا خود را از من ایمن بداند در روز رستاخیز او را هراسان کنم و اگر در دنیا از من بترسد در روز قیامت او را ایمن گردانم.
جمعه 4/3/1386 - 16:53
پسندیدم 0
UserName