براي خوشبختي ديگران بكوش
 

خوشبختي به كساني روي مي آورد كه براي خوشبخت كردن ديگران مي كوشند پس براي خوشبختي ديگران بكوش

سه شنبه 1/3/1386 - 21:3
پسندیدم 0
UserName