به خداوند اعتماد كن
 

هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدايت كرد به او اعتماد كن زيرا يا پشتت را خواهد گرفت يا پرواز را به تو خواهد آموخت

 

سه شنبه 1/3/1386 - 21:0
پسندیدم 0
UserName