موج های کارون
توسط : haji bina

بنام خدا
موج هاي كارون
بوي لاله ميايد از رداي گلگونت
آيت سزافرازيست قطره قطره خونت
فصل بيقراريهاست اي صبور آزاده
جذبه اي كه ميخواند سوي دشت و هامونت؟
بعداز آن همه ايثار.جنگ و آتش و پيكار
سوي كربلا بردند موج هاي كارونت
اي شهيد اي عاشق در طلوع آزادي
اين بهارخواهد بودتا هميشه مديونت
گرچه تا خدا رفتي.ساده و رها رفتي
بوي لاله ميايد از رداي گلگونت
از:سعيده خليل نژاد
پيشگامان
                                             .
وبلاگ معلم

چهارشنبه 26/2/1386 - 8:53
پسندیدم 0
UserName