قدمش بر همه مبارک باد
توسط : haji bina

بسمه تعالي
"قدمش بر همه مبارك باد"
مژده كز غيب زد به شهود
حجت ابن الحسن شه موعود
مظهر ذوالجلال والاكرام
جلوه ء حق به ملك غيب و شهود
بود نورش به عالم ازلي
كه نشاني زكائنات نبود
بيندآن كس رخ دلارايش
كه زدل رنگ غير را بزدود
"والضحي" وصف روي نكويش
هم ز"والليل"موي او مقصود
صورتش آيينهء خداي نما
سيرتش سيرت خداي ودود
پرده برذاشت چون ز رخسارش
دل خلقي ز حسن خويش ربود
گشت طالع مهي كنون كه بر او
از خدا و خلايق است درود
مقدم صاحب الزمان امروز
بادبر جمله دوستان مسعود
قدمش بر همه مبارك باد
حق نگهدار او زچشم حسود
قدسيان بهر حفظ او سوزند
در بهشت برين به مجمر عود
حبذا ماه خرم شعبان
مرحبا روز عيد اين مولود
كز قدوم مباركش هستند
شيعيان شادو خرم و خشنود
بهر تبريك مقدمش در باغ
بلبل از شاخ گل چنين بسرود
صاحب عصر ئالزمان آمد
آنچه در پرده بود آن آمد
از:ميرفخرائي
مجله پيشگامان
                                             .
وبلاگ معلم

چهارشنبه 26/2/1386 - 8:49
پسندیدم 0
UserName