روغن نباتي خوب ، بد، زشت 3
 

             چرا جامد؟

چند دليل براي جامد کردن روغن وجود دارد و از مهمترين آنها عادات ديرينه مردم به استفاده از روغنهاي با ظاهر جامد و شبيه روغن حيواني است که با توليد روغن نباتي جامد اين شباهت به وجود آمده و ديگري سهولت نگهداري و حمل و نقل ، افزايش عمر نگهداري روغن جامد و کاربردهاي فيزيکي آن است. در تهيه برخي شيريني ها حتما از روغن جامد استفاده مي شود. در برخي از فراورده هاي غذايي از جمله بيسکويت ، شکلات ، بستني و... نيز روغن نباتي به فرم جامد کاربرد دارد.

سه شنبه 18/2/1386 - 7:23
پسندیدم 0
UserName