ديدار با آيت الله يوسف صانعي 3

مگر شما اصفهاني نيستيد؟
بله. دليلش اين است كه جد هشتم ما براي رفتن به مشهد از راه تركمن صحرا مي رود؛ همين راهي كه الان مي گويند راه كناره و شمال. در حالي كه آن زمان زائران اصفهاني به يزد رفته و از راه طبس به مشهد مي رفتند. حتي راه قدمگاه هم آن زمان خيلي رايج نبوده است. به همين دليل سفر او چندين ماه طول مي كشد. وقتي برمي گردد به مشهدي ها معروف مي شويم. نكته ديگر اينكه مرحوم ابوي ما روحاني بسيار فهميده و فوق العاده مقيد به مسائل ديني بود و علاقه اش به اهل بيت(ع) مخصوصا امام هشتم خيلي زياد بود و شايد حدود 20 سفر به مشهد مشرف شد. جالب است كه ايشان در مشهد انگور نمي خورد و مي گفت من وقتي مي خواهم انگور بخورم به ياد مسموميت امام هشتم مي افتم و نمي توانم بخورم، بنابراين در طول سفرهايش به مشهد اصلا از انگور استفاده نمي كرد با اينكه مشهد شهر انگور است. خود من هم ساليان دراز است ايام ماه رجب را مشهد هستم؛ صرف نظر از سفرهاي ديگري كه در طول سال به مشهد مي روم.
احتمالا به اين دليل كه شما طايفه مشهدي هاي اصفهان هستيد!
جالب تر، قضيه اخير است. بنده سال 1330 به قم آمدم. آن زمان كسي به فكر تهيه قبر نبود؛ اين اواخر مردم به فكر افتادند براي خودشان قبري تهيه كنند؛ مخصوصا افرادي كه در رده هاي بالاي شخصيتي هستند. چهار پنج سال قبل به اين فكر افتادم كه به هر حال جايي را براي خودم تهيه كنم كه در اثر نزديكي اين قبر با بزرگان و اوليا، خدا به انسان رحم كند. مرحوم كاشف الغطا مي فرمايد: اينكه بزرگان قبرشان را نزديك بزرگان و ائمه قرار مي دهند به اين دليل است كه مي گويند بلكه خدا به بركت همسايه مان به ما رحم كند و اين مطلب درستي است. حداقل خدا به خاطر آن همسايه عذاب را كم مي كند.
شما هم دست به كار شديد براي تهيه قبر؟
من هم گفتم يك جايي را پيدا كنم. اول به فكر تخت فولاد اصفهان افتادم كه بزرگان در آنجا هستند ولي ديگر دفن نمي كنند و به علاوه، من ديگر اصفهان نمي رفتم و در قم بودم. لذا بقعه زكريابن آدم در قم را انتخاب كردم

سه شنبه 18/2/1386 - 7:22
پسندیدم 0
UserName