تاحالا کسی را اینقدر دوست داشتی؟...
توسط : doostjoon

تاحالا کسی را اینقدر دوست داشتی؟...

تا حالا کسی را اینقدر دوست داشتی که نتونی تحمل کنی نتونی ببینی با کس دیگه حرف بزنه یا حتی نگاهش کنه...

تا حالا شده وقتی می بینی دوستت داره با کس دیگه حرف می زنه دلت بخواد بذاری بری...

تا حالا شده بذاری بری... 

سه شنبه 18/2/1386 - 1:19
پسندیدم 0
UserName