ای زندگی . . . .
توسط : عافی

اولش مي مردم که دبيرستانم رو تموم کنم و وارد دانشگاه بشم..و بعدش مي مردم که دانشگاه را تمام کرده و شروع به کار کنم...و بعدش مي مردم که ازدواج کنم و صاحب خانواده شم...و بعدش مي مردم که بچه هام به قدري بزرگ شوند که بتوانند به مدرسه بروند و من نيز دوباره به سر کارم باز گردم..و بعدش مي مردم که بازنشسته شوم..و الان دارم مي ميرم... و تازه فهميدم که زندگي کردن فراموشم شده.

دوشنبه 17/2/1386 - 18:21
پسندیدم 0
UserName