موج . . .
توسط : عافی

موج اگر مي دونست که ساحل هيچ وقت دستش رو نميگيره هرگز نفس نفس نمي زد براي رسيدن

دوشنبه 17/2/1386 - 18:11
پسندیدم 0
UserName