از شمع اموختم.
توسط : ronak_18

 

 

 

از شمع سه چيز آموختم:ايستاده بميرم بي صدا بميرم به پاي دوست بميرم

دوشنبه 17/2/1386 - 17:24
پسندیدم 0
UserName