كاش در اين دنيا....
توسط : ronak_18
 

 

كاش در اين دنيا سه چيز وجود نداشت 1 دروغ2غرور3

عشقآن وقت انسان مجبور نبود به خاطر عشق از روي غرور ، دروغ بگه يه دختر كوري كه تو اين دنياي نامرد زندگي ميكرداين دختره يه دوست پسري داشت كه عاشقه اون بوددختره هميشه مي گفت اگه من چشمامو داشتم و بينا بودم هميشه با اون مي موندم يه روز يكي پيدا شد كه به اون دختر چشماشو بده وقتي كه دختره بينا شد ديد كه دوست پسرش كوره بهش گفت من ديگه تو رو نمي خوام بروپسره با ناراحتي رفت و مراقب چشماي من باش
دوشنبه 17/2/1386 - 17:13
پسندیدم 0
UserName