همیشه راه دور زدن وجود دارد
توسط : moshke khotan
 

به خاطر بسپار هر زمان به انتهای یک خیابان بن بست برسی،همیشه راه دور زدن وجود دارد.

دوشنبه 17/2/1386 - 14:54
پسندیدم 0
UserName