فقط یک هفته چیزی نخر!
توسط : moshke khotan
 

یک هفته تمام هیچ چیزی برای خودت نخر،ولی فراموش نکن که به مغازه ها سر بزنی.توجه داشته باش که برای خیلیها توی دنیا این یک امر عادی است،نه یک استثنا.

دوشنبه 17/2/1386 - 14:52
پسندیدم 0
UserName