در محضر دوست
توسط : یاكریم

امام علي (ع) فرمودند:

  • تعجب مي كنم از متكبري كه ديروز نطفه اي بوده و فردا مرداري گنديده مي شود.
  • تعجب مي كنم از كسي كه در وجود خدا ترديد دارد در حاليكه مخلوق خدا را مي بيند.
  • تعجب مي كنم از كسي كه مردن ديگران را مي بيند و مرگ را فراموش مي كند.
  • تعجب مي كنم از كسي كه دنياي فاني و گذراي خود را آباد مي كند و خانه دائم و ابدي خود را رها مي كند.

نهج البلاغه كلمات قصار

دوشنبه 17/2/1386 - 13:55
پسندیدم 0
UserName