درياي عرفان
توسط : یاكریم

نكته:

سيد علي قاضي (ره)درباره ضرورت نماز شب مي فرماييد:

براي اهل ايمان هيچ چاره اي جز به پايداري نماز شب نيست.و عجب از كسي كه خواهان مرتبه اي از كمالات باشد و شب ها را به عبادت برنخيزد.

ما هرگز نشنيده ايم كه احدي، جز با برخاستن در دل شب، به مرتبه اي از كمال نايل آمده باشد.

درياي عرفان

دوشنبه 17/2/1386 - 13:46
پسندیدم 0
UserName