میوه پوست کندی الان نمی خوای!!!
توسط : fn_400

برای تازه نگهداشتن میوه های پوست کنده می بایست درکاسه ای مقداری آب لیمو بریزید و میوه پوست کنده رادرون آن بریزید و سپس میوه را در یخچال نگه داری کنید.

قسمت لطیفه.....................................................................

مامان: پسرم!تو همیشه با بچه های با ادب بازی کن؟

بچه :آخه مامانشان اجازه نمی ده!!!!!!

دوشنبه 17/2/1386 - 13:45
پسندیدم 0
UserName