اي موعود
توسط : یاكریم

 

تمام خاك را گشتم به دنبال صداي تو

ببين باقي است روي لحظه هايم جاي پاي تو

صدايم از تو خواهد بود اگر برگردي اي موعود

پر از داغ شقايق هاست آوازم براي تو

برگرفته از روزنامه اصفهان      

دوشنبه 17 ارديبهشت 1386     

دوشنبه 17/2/1386 - 13:36
پسندیدم 0
UserName