اگر می خواهید رایانه ها شما را (اخلاقی ) نابود نکنند!!!
توسط : fn_400

1. کامپیوتر خود را در مکانی قرار دهید که در دید دیگر اعضای خانواده باشد.

2. در ((چت)) به دنبال room خاصصی نگردید.

3 . سعی کنید هنگام چت کردن تنها نباشید.(درصورت ممکن پدر یا مادر حضور داشته باشند)

4.شماره تلفن خود را اصلا به طرف مقابل خود ندهید (هنگام چت کردن)

منبع : ( این مطالب را برای شما از مجله پلیس نوشتم)

قسمت لطیفه....................................................................

یک روز یک ماری بایک خارپشتی ازدواج می نه!!

بچه آن ها می شود؟

سیم خاردار

دوشنبه 17/2/1386 - 13:32
پسندیدم 0
UserName