فتاواي علماء اهل سنت به قتل و غارت شيعيان

فتاواي علماء اهل سنت به قتل و غارت شيعيان و حملات عبدالله خان ازبک به خراسان

و نيز در زماني که عبدالله خان ازبک شهر خراسان را محاصره نموده بود علماي خراسان شرح مفصلي به عبدالله خان نوشتند و اعتراضات به عمليات آنها نمودند که چرا در مقام قتل و غارت و هتک حرمت گويندگان لا اله الا الله محمد رسول الله و پيروان قرآن و عترت رسول الله برآمده ايد در حالتي که اين نوع عمليات شما را اسلام اجازه نداده حتي به کفار هم وارد آوريد.
عبدالله خان نامه علماء و اهالي مشهد را داد به علماء و قضات سني که همراه او بودند تا جواب بدهند آنها جواب مفصلي دادند و علماء مشهد هم جواب آن جواب را از مشهد دادند و آنها را مجاب نمودند (شرح آن نامه ها که در ناسخ التواريخ ثبت است بسيار مفصل مي باشد) شاهد مطلب آن است که علماي سني ازبک ضمن نامه نوشتند چون شيعيان رافضي و کافرند خون و مال و حرمت آنها بر مسلمين مباح است.
و اگر بخواهيم فقط شرح عمليات افاغنه اهل تسنن را در ادوار ماضيه مخصوصاً در دوري زمامداري و رياست اميردوست محمد خان و کهندل خان و شاه شجاع الملک و عبدالمؤمن خان و اميرعبدالرحمن خان و اميرحبيب الله خان را با جماعت شيعيان در کابل و قندهار و هرات و اطراف آنها و کشتارهايي که از خواص و عوام حتي اطفال بيگناه آنها نمودند ذکر نمايم خجالت آور است گمان مي کنم خود آقايان در طول تاريخ بهترين ناظر فجايع اعمال آنها بوده ايد و آقايان محترم قزلباشهاي با شهامت در هندوستان مخصوصاً در پنجاب نمونه بارزي از آثار ظلم افاغنه اند که ناچار جلاي وطن اختيار نموده و در پنجاب هند متواري و سکونت اختيار نمودند.
ارباب تواريخ تمام اين وقايع را ثبت نموده و براي قضاوت به دست نژاد آتيه داده اند.
که از جملي آن وقايع دلسوزواقعي سال 1267 هجري قمري است که در روز جمعي عاشوراي آن سال شيعيان قندهار در امام باره ها (حسينيه ها) جمع و سرگرم عزاداري براي عترت طاهره و ذراري پاک پيغمبر و سبط اعظم رسول الله (ص) بودند.
دفعتاً بي خبر سنيهاي متعصب با انواع اسلحه ريختند در امام باره و جمع کثيري از شيعيان بي دفاع حتي اطفال آنها را به فجيع ترين وضعي به قتل رسانيدند و اموالشان را به تاراج بردند. سالها گذشت که شيعيان با ذلت و حقارت زندگي مي نمودند و آزادي عمل نداشتند حتي روزهاي عاشورا دو سه نفري در ته سردابها براي ريحاني رسول الله و مقتولين و مظلومين وقعه کربلا عزاداري مي نمودند.

دوشنبه 17/2/1386 - 13:31
پسندیدم 0
UserName