می خوای بدونی که بهترین کارها نزد خدا چیه ؟؟؟
بهترین کارها نزد خدا نگهداری زبان است ... حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)
دوشنبه 17/2/1386 - 12:46
پسندیدم 0
UserName