هفت چيز كه انسان را از پاي در مي آورد
توسط : بر ز خ

سلام

ماهاتما گاندي مي گويد هفت چيز انسان را از پاي در مي آورد و هلاک مي سازد :
1- سياست بدون شرف
2- لذت بدون وجدان
3- پول بدون کار
4- شناخت بدون ارزشها
- تجارت بدون اخلاق
6- دانش بدون انسانيت
7- عبادت بدون فداکاري

دوشنبه 17/2/1386 - 11:58
پسندیدم 0
UserName