زمان از نظر بزرگان

اگر زمان نبود زندگی و جهان نیز نبود.

شوپنهاور

دوشنبه 17/2/1386 - 11:57
پسندیدم 0
UserName